JAN VESELY

profile photo, me, pianist

Narozen 9. června 1997, Česká Republika. Jan Veselý je český klavírista a skladatel.

V sedmi letech začal navštěvovat hudební školu. Jeho první učitelka byla M. Hanousková. Od roku 2012 studuje hru na klavír pod vedením R. Fričové. Od roku 2004 vyhrál několik klavírních soutěží. Jeho první veřejné vystoupení se uskutečnilo v roce 2005, kdy mu bylo 8 let. První vlastní celovečerní recitál měl v roce 2012.

Od roku 2013 spolupracoval s interprety jako rapperka SharkaSs, Christina Delaney a Celeste Buckingham. Na konci roku 2014 natočil s Celeste Buckingham videoklip k filmu Láska Na Vlásku v české verzi. Na začátku roku 2015 napsal svoji první studiovou skladbu In Dreams. Jana Veselého podporuje i největší klavírní firma v Evropě, Petrof, která ho představila na koncertě Rock for People. Jeho doposud největším úspěchem je vydání prvního debutového singlu a videoklipu Better World. Tento videoklip byl představen na mezinárodním festivalu Music China 2015 v Šanghaji.

Born June 9, 1997, The Czech Republic. Jan Vesely is a Czech pianist and composer.

At the age of seven he began attending music school. His first teacher was M. Hanousková. Since 2012 he has been studying the piano under the guidance of Mrs R. Fric. He has won several piano competitions since 2004. His first public appearance took place in 2005 when he was only 8 years old. His first own recital was in 2012.

Since 2013 he has cooperated with artists such as rapper SharkaSs, Christina Delaney and Celeste Buckingham. At the end of 2014 he recorded a video for the film Love in Your Soul (Láska na Vlásku) with Celeste Buckingham in the Czech version. He introduced himself as a composer at the beginning of 2015 when he came with his first studio composition In Dreams Jan Vesely is also supported by the largest piano company in Europe, Petrof, which introduced him at the concert Rock for People. The debut single and music video „Better World“ has been his biggest project and success so far. This video was presented at the International Festival of Music China 2015 in Shanghai.

Er ist am 9. Juni 1997 in Tschechien geboren. Jan Vesely ist ein tschechischer Pianist und Komponist. Als er 7 Jahr alt war, begann er die Musikschule besuchen. Seine erste Lehrerin war Frau Hanousková. Seit 2012 lernt er Klavierspielen bei Frau Fričová.

Er hat sein erstes öffentliches Konzert in 2005, als er acht Jahre alt war. Er hat sein erstes Recital in 2012. Seit 2013 kooperiert er mit den Interpreten wie Rapperin SharkaSs, Christina Delaney und Celeste Buckingham.

In 2004 dreht er mit Celeste Buckingham einen Videoclip zum Film Láska Na Vlásku in der tschechischen Version. In 2015 begann er Kompositionen zu schreiben. Dieses Jahr stellt er sein erstes Lied In Dreams vor.

Petrof, die größte Klavierfirma in Europa, unterstützt Jan Vesely. Petrof stellt ihn auch auf dem Konzert Rock for People vor.

Sein größtes erfogreiches Projekt war, als seinen ersten Videoclip Better World vorgestellt hat. Dieser Videoclip wurde auf dem internationalen Festival Music China 2015 in Shanghai präsentiert.

Narodený 9. júna 1997, Česká republika. Jan Vesely je český klavirista a skladateľ.

V siedmich rokoch začal navštevovať hudobnú školu. Jeho prvá učiteľka bola M. Hanousková. Od roku 2012 študuje hru na klavír pod vedením R. Fričové. (Fričovej? Neviem, či to mám prekladať) Od roku 2004 vyhral niekoľko klavírnych súťaží. Jeho prvé verejné vystúpenie sa uskutočnilo v roku 2005, keď mal osem rokov. Prvý vlastný celovečerný recitál mal v roku 2012.

Od roku 2013 spolupracoval s interpretmi ako rapperka SharkaSs, Christina Delaney a Celeste Buckingham. Na konci roku 2014 natočil videoklip k filmu Láska Na Vlásku s Celeste Buckingham v českej verzii. Ako skladateľ sa prejavil začiatkom roku 2015, kedy vydal svoju prvú štúdiovú skladbu In Dreams. Jana Veselého podporuje aj najväčšia klavírna firma v Európe, Petrof, ktorá ho predstavila na koncerte Rock for People. (Jeho) doposiaľ najväčším projektom a úspechom je vydanie prvého debutového singlu a videoklipu Better World. Tento videoklip bol predstavený na medzinárodnom festivale Music China 2015 v Šanghaji.